Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök om resebidrag för kandidat- eller masteruppsats!

Student med resväska. Foto.

Centrum för europaforskning delar årligen ut mindre resestipendier till studenter som har behov av fältstudier i samband med sitt uppsatsarbete (kandidat- eller masteruppsats). Uppsatsens tema måste ha en tydlig europeisk koppling.

Studenter vid Lunds universitet som planerar att skriva sina kandidat- eller masteruppsatser kan ansöka om resebidragen. Normalt kan bidraget täcka till exempel resekostnader och/eller några dagars uppehälle.

Ansökan ska innehålla:

  • En kort uppsatsplan som beskriver målet med uppsatsen, inklusive metodologi (max 1500 ord).
  • En kort motivering om varför resebidrag behövs, tillsammans med en detaljerad budget och den totala summan studenten ansöker om. 
  • Ett CV
  • Ett brev från handledaren som bekräftar nyttan av resan för uppsatsen.

De ansökningar som har välmotiverade skäl för resan och en väl genomtänkt forskningsdesign kommer att prioriteras. Uppsatsen ska ha en bredare europarelevans och bör därför inte beröra händelser eller fenomen som uteslutande påverkar ett enda europeiskt land. Resebidraget betalas ut efter att uppsatsens har försvarats och godkänts. 

Den ansökande måste skicka in en kostnadsredovisning med kvitton i originalform för att bidraget ska betalas ut. Den summa som godkänns vid ansökan är det högsta som i slutändan kan ges ut.

Skicka din ansökan senast 11 februari 2022. 

OBS! Centrum för europaforskning och Lunds universitet följer ansvariga myndigheters beslut, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. CFE:s möjlighet att ge ut resebidrag är beroende av dessa rekommendationer och råd och utlysningen kan därmed komma att dras in om smittläget ändras. 

Vid frågor om resebidragen eller ansökan, kontakta Jörgen Hettne (jorgen [dot] hettne [at] har [dot] lu [dot] se).

Till formuläret!