Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Från Lund till Bryssel - en podd om EU:s framtid

Vilket EU vill vi ha? Hur får vi ett socialt hållbart och jämlikt Europa? Vilka globala och geopolitiska utmaningar står unionen inför? Hur säkrar vi demokratin? Och hur ska vi på bästa sätt arbeta tillsammans för att rädda klimatet?

Podden är en del i en samtalsserie om Europas framtid som samarrangeras av Centrum för europaforskning och LU Futura. Förutom podden ingår även en serie panelsamtal. 

 


Avsnitt 1: Intro om EU:s framtidskonferens

I det här introavsnittet diskuterar vi framtidskonferensen och går igenom några av de stora frågor som konferensen handlar om: EU:s framtida klimat- och miljöpolitik, hälsofrågor, en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning, EU:s roll i världen, rättsstatsprincipen, den digitala omställningen, migration och demokrati i EU. 

Deltagare: Maria Strömvik, Jörgen Hettne och Katarina Areskoug.

Jingel av Nesrality (Pixabay).

 


Avsnitt 2: Bidrar minimilöner till ett socialt och jämlikt Europa?

I det andra avsnittet diskuterar vi social rättvisa inom EU och särskilt förslaget om minimilöner. Vi går igenom de svenska farhågorna om inskränkningar i den svenska modellen och ställer dem mot de europeiska förhoppningarna om minskad ojämlikhet och arbetsfattigdom.

Deltagare: Jörgen Hettne, Ann-Christine Hartzén och Samuel Engblom. 

Jingel av Nesrality (Pixabay).

 


Avsnitt 3: Hur ska framtidens Europa försvaras?

Hur ser dagens och morgondagens säkerhetshot ut? Hur ska framtidens Europa försvaras? Vad är EU:s roll i det hela? Dessa frågor och fler diskuteras i detta avsnitt av Från Lund till Bryssel.

Deltagare: Rikard Bengtsson, Hedvig Ördén och Tony Ingesson.

Jingel av Nesrality (Pixabay)


Avsnitt 4: Behöver EU ett gemensamt utbildningsområde?

I det här avsnittet diskuterar panelen vikten av utbytesstudier för både studenter och forskare, kulturkrockar i internationella samarbeten, och vad EU:s planer på ett gemensamt utbildningsområde innebär i praktiken. 

Deltagare: Johan Östling, Lena Eskilsson och Kristina Miolin.

Jingel av Nesrality (Pixabay).


Avsnitt 5: How to protect democracy and strengthen the rule of law in the EU?

In recent years, democratic backsliding in Poland and Hungary has challenged the rule of law in the EU – a foundational cornerstone of the EU legal order. What are the consequences of declining respect for the rule of law in the EU?  And what tools does the EU have at its disposal to deal with the current rule of law crisis? These are some of the questions addressed by the panel in today’s episode of Från Lund till Bryssel.

Participants: Anna Zemskova, Morten Kjaerum and Martin Sunnqvist.

Jingle by Nesrality (Pixabay).


Avsnitt 6: How should artificial intelligence be regulated by the EU?

In this episode the panel discusses the EU's approach to the use of Artificial Intelligence (AI). How should AI be defined? What are its benefits and drawbacks? And how do different definitions of AI and assessments of potential risks with the technology influence the way in which it is regulated by the EU?

Participants: Johan Axhamn, Aurelija Lukoseviciene and Stefan Larsson.

Jingle by Nesrality (Pixabay).


Avsnitt 7: Geopolitik och handel i krigstid

I det sista avsnittet diskuterar panelen global handelspolitik i krigstid. Vilken inverkan har Rysslands krig mot Ukraina, höga energipriser, och kommande recession, men även digitalisering och grön omställning? De diskuterar också handelspolitikens framtid - kommer vi att se en minskad globalisering, ökad protektionism och "friendshoring"?


Deltagare: Katarina Areskoug, Anders Ahnlid och Rikard Bengtsson.

Jingle by Nesrality (Pixabay).