Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppsatspris

Centrum för europaforskning delar årligen ut ett uppsatspris för bästa uppsats med koppling till Europa. Nuvarande nomineringsperiod för uppsatspris 2024 löper till och med den 6 september 2024.

Kvinna som tar anteckningar. Foto.

Uppsatspriset delas ut till en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Uppsatsen behöver ha fått högsta betyg vid någon av följande fakulteter vid Lunds universitet: Humaniora, Samhällsvetenskap, Juridik eller Ekonomihögskolan. Uppsatsen behöver även ha en tydlig Europa- eller EU-koppling, och ska inte enbart handla om förhållanden inom någon enskild stat i Europa. 

Handledare, examinatorer och prefekter kan nominera uppsatser. Även självnomineringar accepteras. Nomineringen består av uppsatsen och ett kort rekommendationsbrev som beskriver uppsatsens styrkor. Är uppsatsen självnominerad måste författaren även skicka in sitt CV och rekommendationsbrevet måste vara skrivet av uppsatshandledaren. 

Information om uppsatspriset och nomineringsprocessen läggs upp på vår hemsida och skickas ut via mejl genom vår mejllista, som du kan prenumerera på här. 

Nuvarande nomineringsperiod löper till och med den 6 september 2024. Använd följande formulär för att nominera en uppsats: Nomineringsformulär

Den vinnande uppsatsen utses av en jury som är utsedd av Centrum för Europaforskning. Vinnaren tilldelas 10 000 kronor. Juryn kan även besluta att ge en andra uppsats ett hedersomnämnande.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Strömvik (maria [dot] stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se).

Logotyp Europakommentaren.

Senaste blogginläggen

År 2022 lade EU-kommissionen ett förslag till en förordning som skulle erbjuda verktyg för att identifiera offer och lag...
Diskussionen om EU:s framtid blir allt mer påtaglig. Den börjar ta fart inför valet till Europaparlamentet men också […]
Kan krissituationer förändra en seg och gammal institution som diplomati? Genom att studera hur enskilda diplomater ager...
Alltsedan EU:s Lissabonfördrag trädde i kraft har svenska medborgare haft den konstitutionella rätten ”att delta i union...