Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppsatspris

Centrum för europaforskning delar årligen ut ett uppsatspris för bästa uppsats med koppling till Europa. Nuvarande nomineringsperiod för uppsatspris 2023 löper till och med den 1 september 2023.

Kvinna som tar anteckningar. Foto.

Uppsatspriset delas ut till en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Uppsatsen behöver ha fått högsta betyg vid någon av följande fakulteter: Humaniora, Samhällsvetenskap, Juridik eller Ekonomihögskolan. Uppsatsen behöver även ha en tydlig Europa- eller EU-koppling. 

Handledare, examinatorer och prefekter kan nominera uppsatser. Även självnomineringar accepteras. Nomineringen består av uppsatsen och ett kort rekommendationsbrev som beskriver uppsatsens styrkor. Är uppsatsen självnominerad måste författaren även skicka in sitt CV och rekommendationsbrevet måste vara skrivet av uppsatshandledaren. 

Information om uppsatspriset och nomineringsprocessen läggs upp på vår hemsida och skickas ut via mejl genom vår mejllista, som du kan prenumerera på här. 

Nuvarande nomineringsperiod löper till och med den 1 september 2023. Använd följande formulär för att nominera en uppsats: Nomineringsformulär

Den vinnande uppsatsen utses av en jury som är utsedd av Centrum för Europaforskning. Vinnaren tilldelas 10 000 kronor. Juryn kan även besluta att ge en andra uppsats ett hedersomnämnande.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Strömvik (maria [dot] stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se).

Logotyp Europakommentaren.

Senaste blogginläggen

Ska man tvingas åka Vasaloppet på arbetstid, färga håret rosa eller uppge sin politiska hemvist under anställningsinterv...
Vid Europeiska rådets möte i oktober betonade EU:s stats- och regeringschefer behovet av ”avgörande framsteg” för att an...
Sambandet mellan EU:s sociala dimension och en sund konkurrenskraftig inre marknad syns allt oftare i EU-politiken. Det ...
EU:s medlemsländer har länge hållit hårt i sina nationella befogenheter i hälsopolitiska frågor. Coronapandemin blottlad...