Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektgrupp och andra inblandade

Projektet EU i riksdagsvalet har genomförts av Centrum för europaforskning (CFE) vid Lunds universitet under våren 2018. Ett av CFE:s uppdrag är att stärka universitetets profil i europafrågor och att bygga institutions- och fakultetsöverskridande nätverk mellan forskare vars specialämnen har en koppling till EU och Europa. Inom ramen för projektet EU i riksdagsvalet har CFE haft förmånen att arbeta med ett 25-tal experter inom de områden som sakfrågorna berör, från fem fakulteter vid Lunds universitet.

Följande personer har på olika sätt varit med och bidragit till projektet.

Projektgrupp

Maria Strömvik, som är biträdande föreståndare för Centrum för europaforskning och universitetslektor med EU-inriktning vid Statsvetenskapliga institutionen, har varit projektledare och ansvarig för projektet. Maria har tidigare bland annat arbetat som utredare för regeringen och skrivit betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10).

Agnes Wiberg, som var projektassistent vid Centrum för europaforskning under sommaren 2018, har varit projektets spindel i nätet och oförtröttligt läst både långrandiga utkast till EU-direktiv och (mindre långrandiga) partisidor på nätet.

Även Jörgen Hettne, föreståndare för Centrum för europaforskning, och Kristin Einarsson, praktikant, har arbetat med projektet.

Sakgranskare

Följande forskare vid Lunds universitet har stått för sakgranskning av de individuella sakfrågorna som finns på denna webbplats.

 • Niklas Altermark, Statsvetenskapliga institutionen
 • Bo Andersson, Institutionen för informatik
 • Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Peter Bergwall, Rättssociologiska institutionen
 • Cécile Brokelind, Institutionen för handelsrätt
 • Ann-Katrin Bäcklund, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Maria Hansson, Centrum för miljö och klimatforskning
 • Jacob Hasselbalch, Statsvetenskapliga institutionen
 • Maria Hedlund, Statsvetenskapliga institutionen
 • Pontus Hansson, Nationalekonomiska institutionen
 • Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
 • Roger Hildingsson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Axel Hilling, Institutionen för handelsrätt
 • Tony Ingesson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Sara Kalm, Statsvetenskapliga institutionen
 • Eleni Karageorgiou, Juridiska institutionen
 • Åsa Knaggård, Statsvetenskapliga institutionen
 • Agneta Kruse, Nationalekonomiska institutionen
 • Jonas Ledendal, Institutionen för handelsrätt
 • Johannes Lindvall, Statsvetenskapliga institutionen
 • Jakob Skovgaard, Statsvetenskapliga institutionen
 • Maria Strömvik, Statsvetenskapliga institutionen
 • Ted Svensson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Maja Tejre, Statsvetenskapliga institutionen
 • Ulrika Wennersten, Institutionen för handelsrätt
 • Karl Åström, Matematikcentrum

Övrig hjälp

Under projektets gång har vi även åtnjutit allt från glada tillrop och tips, via väggutrymme och mötesplatser, till teknisk hjälp och administrativt stöd. För detta vill vi rikta ett särskilt tack till följande personer:

 • Björn Badersten
 • Arvid Hällen
 • Kristina Gröndahl Nilsson
 • Zacharias Jerneck
 • Ylva Nilsson
 • Amir Parhamifar
 • Anna Sander
 • Ole Ryborg