Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Levande landsbygd och regionalt stöd

Ska hänsyn till ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagande och miljöarbete tas i beräkning när EU-länderna omfördelar medel för att minska de socioekonomiska klyftorna mellan olika regioner inom unionen?

I EU:s långtidsbudget omfördelas ca 350 miljarder euro för att minska socioekonomiska skillnader mellan medlemsländerna. Hittills har tilldelning av medel primärt byggt på ekonomiska behov och beräknats utifrån BNP per capita. EU-kommissionen har nu föreslagit att fler kriterier ska ligga till grund för hur mycket pengar som ska gå till olika regioner. De nya kriterierna föreslås innefatta sociala, politiska och miljörelaterade värderingar, som insatser för att minska ungdomsarbetslöshet, storleken på flyktingmottagande, aktivt miljöarbete.


Partiernas åsikt om nya kriterier för regionalt stöd inom EU
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Saknas
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas