Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Centrum för Europaforskning (CFE) är en organisation för samverkan mellan institutioner och enskilda forskare som är engagerade i forskning om Europa.

CFE:s övergripande syfte är att främja forskning och utbildning om Europa. Centrumet bedriver informations- och utvecklingsinsatser och verkar för utveckling av kontakter mellan Lunds universitet och andra intressenter inom och utom Sverige med verksamhet inom området. Centrumet stödjer forskning med främst samhällsvetenskaplig, humanistisk, samhällsekonomisk och juridisk inriktning och därvid särskilt ämnesövergripande forskning.

Centrum för Europaforsknings uppdrag är

  • att bidra till att Lunds universitet utvecklar sin europaprofil

  • att bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom området

  • att verka för flervetenskapligt samarbete och stödja enskilda discipliners kunskapsuppbyggnad inom europaforskning

  • att verka för att externa forskningsmedel tillförs europaforskning

  • att vara kontaktpunkt för forskare, lärare och studenter vid Lunds universitet engagerade i forskning och utbildning om Europa

  • att stimulera och initiera och vid behov samordna utbildning med europainriktning och att medverka till att europaperspektiv tillförs befintlig utbildning


Läs mer:

Centrum för europaforsknings föreskrifter (PDF 105KB, ny flik)