Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intressenters deltagande i EU-kommissionens följdlagstiftning

Samråd med intressenter och deltagande i expertgrupper när EU-kommissionen antar delegerade akter

Viewpoint Europe Nr 4 2022, skriven av Maria Strömvik och Jelle Verheij, handlar om möjligheten för intressenter att bidra med åsikter i samband med att EU-kommissionen antar delegerade akter om "tekniska" frågor till följd av EU-direktiv eller förordningar.

Bild på EU-kommissionens samrådssida.

Rapporten redovisar en analys av de 1 254 akter som antogs mellan åren 2010 och 2021. Slutsatserna är att kommissionens öppna "remissbehandling" ofta inte genomförs, utan att mer riktade konsultationer används istället. Det visade sig också att kommissionens expertgrupper, som möts för att diskutera akterna, sällan innehåller icke-statliga intressenter.

Det är också stora skillnader mellan olika sektorer, vilket innebär att intressenter inom vissa områden har lättare att komma till tals än inom andra områden. Det finns anledning att misstänka att dessa akter i allt högre grad innehåller beslut som går utöver vad som kan betraktas som "tekniska frågor" och frågan om intressenters möjligheter till deltagande blir därmed allt viktigare.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet (pdf, 967kb, ny flik)