Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansök om resebidrag för kandidat- eller masteruppsats för vårterminen 2023

Student med resväska. Foto.

Centrum för europaforskning delar ut mindre resestipendier till studenter som har behov av fältstudier i samband med sitt uppsatsarbete (kandidat- eller masteruppsats) under vårterminen 2023. Uppsatsens tema ska ha en tydlig europeisk koppling.

Studenter vid Lunds universitet som planerar att skriva kandidat- eller masteruppsats under vårterminen 2023 kan ansöka om resebidrag. Uppsatsen ska ha en tydlig europarelevans och bör inte endast handla om händelser eller fenomen som uteslutande berör förhållanden i ett enda europeiskt land. Normalt kan bidraget täcka till exempel resekostnader och/eller några dagars uppehälle.

Ansökan ska innehålla:

  • En kort uppsatsplan som beskriver målet med uppsatsen, inklusive metodologi (max 1500 ord)
  • En kort motivering om varför resebidrag behövs, tillsammans med en detaljerad budget och den totala summan studenten ansöker om
  • Ett CV
  • Ett brev från handledaren som bekräftar nyttan av resan för uppsatsen

De ansökningar som har välmotiverade skäl för resan och en väl genomtänkt forskningsdesign kommer att prioriteras. 

Resebidraget betalas ut efter att uppsatsens har försvarats och godkänts. Den ansökande måste skicka in en kostnadsredovisning med kvitton i originalform för att bidraget ska betalas ut. Den summa som godkänns vid ansökan är det högsta som i slutändan kan ges ut.

Skicka din ansökan senast 10 februari 2023. 

Vid frågor om resebidragen eller ansökan, kontakta Jörgen Hettne (jorgen [dot] hettne [at] har [dot] lu [dot] se (jorgen[dot]hettne[at]har[dot]lu[dot]se)).

Till ansökningsformuläret!