Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att arbeta med EU:s klimatpolitik

Jürgen Salay

Den 21 november höll Jürgen Salay, senior expert på Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik (DG CLIMA), i ett seminarium för studenter om hur den europeiska gröna given påverkar kommissionens arbetssätt. Dessutom gav han råd till studenterna om karriärmöjligheter inom EU.

EU:s klimatpolitik vilka möjligheter och utmaningar finns det? 

Jürgen Salay har lång erfarenhet av att arbeta med övervakning, rapportering och utvärdering av EU:s klimatmål. Han har representerat EU i internationella klimatförhandlingar och ansvarat för klimatarbetet med Ryssland och Östeuropa. Idag är han ansvarig för relationerna mellan Europeiska miljöbyrån och EU:s klimatpolitiska råd. 

Salay inledde med att konstatera att EU är fast besluten att vara ledande i kampen mot klimatförändringarna. EU har åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast till år 2050 i linje med Parisavtalet. För att uppnå detta mål lanserade Ursula von der Leyens kommission en handlingsplan i december 2019 som kallas för den europeiska gröna given (“The European Green Deal”). Planen består av lagar, strategier och mål för hur unionen ska ställa om till en hållbar ekonomi, liksom bevara biologisk mångfald och naturområden. Salay redogjorde för några av planens åtgärder och initiativ, bland annat handel med utsläppsrätter, främjandet av förnybar energi och energieffektivisering samt årlig uppföljning och rapportering. 

Mot bakgrund av detta har den europeiska gröna given blivit ett övergripande mål när Salay och hans kollegor tar fram nya förslag. Samtidigt lyfte Salay fram att en utmaning när kommissionen formulerar förslag är beaktandet av medlemsstaternas skillnader i till exempel ekonomi, befolkning och energiförsörjning. Han underströk därför vikten av att ha en nära dialog med medlemsstater, organisationer och andra aktörer innan kommissionen lägger fram sina förslag. 

Slutligen pekade Salay på de kriser som EU har genomgått på senare år, inte minst Covid-19-krisen och Rysslands invasion av Ukraina. Han menade att dessa kriser hade kunnat pausa arbetet med den europeiska gröna given, men istället har arbetet med planen påskyndats. Som exempel tog han upp återhämtningsfonden (“Next Generation EU”) som syftar till att stödja den gröna och digitala omställningen. 

Karriär inom EU

Salay avslutade med att konstatera att EU:s klimatpolitik är ett mycket spännande område att arbeta inom, inte minst för studenter som studerar statsvetenskap. Salays främsta råd till studenterna var att göra praktik vid EU:s institutioner, exempelvis Blue Book Traineeship. I detta sammanhang underströk Salay vikten av att fler unga svenskar bör söka sig till EU. Ett annat råd som Salay gav var att arbeta för organisationer som är belägna i Bryssel då dessa har regelbunden kontakt med EU:s institutioner. 

Länktips

Är du intresserad av en karriär inom EU? Se länkarna nedan: