Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Visselblåsare

Finns det behov av ett starkare EU-omfattande skydd för visselblåsare?

Flera uppmärksammade avslöjanden den senaste åren, som Panamadokumenten, Luxleaks och nu senast Cambridge Analytica, visar vilken genomslagskraft visselblåsare har i arbetet med att bekämpa olaglig verksamhet och missförhållanden på arbetsplatser. Det skydd som visselblåsare kan erbjudas är däremot ibland både godtyckligt och bristfälligt inom EU. Kommissionen har därför lagt fram ett förslag om ett rapporteringssystem, inklusive sekretessbelagda rapporteringskanaler, som ska kunna användas vid händelse av brott mot EU-rätten. Kommissionen vill även bekämpa repressalier genom en så kallad omvänd bevisbörda: det är inte visselblåsaren, utan företaget eller organisationen i fråga som ska bevisa att repressalier inte har förekommit.

 


Partiernas åsikt om att stärka ett EU-gemensamt skydd för visselblåsare
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Saknas
Socialdemokraterna Saknas 
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas