Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föräldraledighet

Bör kvinnors ställning på arbetsmarknaden stärkas genom EU-gemensamma minimiregler för exempelvis pappaledighet och mer flexibla arbetsformer?

Under det senaste decenniet har utvecklingen på EU:s arbetsmarknad inneburit svårigheter för många föräldrar, särskilt kvinnor, att balansera arbete och privatliv. Kommissionen vill därför omarbeta EU:s tidigare regelverk för föräldraledighet för att bättre komma åt kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden. I det nya förslaget finns bland annat minimiregler för pappaledighet. Dessutom föreslås att arbetstagare som är föräldrar till barn under 12 år, alternativt har omvårdnadsansvar i släkten, ska ha rätt till mer flexibla arbetsformer samt rätt att ta ut ledighet med en lön som minst motsvarar lönen vid sjukfrånvaro.


Partiernas åsikt om att stärka EU-gemensamma minimiregler för föräldraledighet
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Negativ. EU ska inte lägga sig i välfärd och sociala trygghetssystem.
Kristdemokraterna Negativ. Nej till den sociala pelaren.
Liberalerna Vag. I Europa ska nyblivna föräldrar ha rätt att vara hemma med sitt barn.
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Vag. Vill värna Sveriges självbestämmande inom arbetsmarknad och familjerätt. 
Socialdemokraterna Vag. EU behöver bli mer jämställt. 
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas