Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bidrag

Ska de nationella socialförsäkringssystemen samordnas bättre inom EU för att skydda sociala rättigheter för de som flyttar inom Europa?

Omkring 14 miljoner människor inom EU bor inte i det land där de har medborgarskap. Det är en siffra som både innefattar utstationerade arbetstagare och arbetslösa människor. Eftersom det råder stora skillnader mellan socialförsäkringssystemen uppkommer ibland oklarheter om vilka sociala rättigheter och skyldigheter som egentligen gäller. För att i möjligaste mån undvika godtycklighet i kontakten med medlemsländers socialförsäkringssystem har kommissionen föreslagit bättre samordning mellan myndigheter vad gäller arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner.


Partiernas åsikt om att förbättra skyddet av sociala rättigheter för personer som flyttar inom EU
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Negativ. EU ska inte lägga sig i välfärd och sociala trygghetssystem.
Kristdemokraterna Negativ. Nej till den sociala pelaren. 
Liberalerna Vag. Positiv till den sociala pelaren. 
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Negativ. EU ska inte besluta om arbetsmarknaden och sociala frågor.
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas