Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmyndighet

Ska en ny EU-gemensam arbetsmyndighet skapas för att ge ökat stöd till arbetstagare som flyttar mellan EU-länder?

Det senaste decenniet har antalet människor som arbetar i ett annat EU-land än det som de har medborgarskap i nästan fördubblats. Kommissionen vill inrätta en ny arbetsmyndighet för att underlätta för dessa arbetstagare. Myndigheten ska kunna informera enskilda och företag om lediga platser, lärlingsutbildningar, rörlighetsprogram, rekrytering och utbildning samt om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Den ska också kunna hjälpa nationella myndigheter att se till att EU-reglerna om fri rörlighet på arbetsmarknaden är enkla och att de verkligen följs. Myndigheten ska också kunna underlätta lösningar av gränsöverskridande tvister, t.ex. vid omstruktureringar av företag som rör flera EU-länder.


Partiernas åsikt om att skapa en ny EU-gemensam arbetsmyndighet
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Negativ. EU ska inte lägga sig i välfärd och sociala trygghetssystem.
Kristdemokraterna Negativ. Nej till den sociala pelaren, EU ska inte reglera socialförsäkringssystem och arbetsrätt.
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Vag. EU ska investera för nya jobb och ökad livskvalitet för EU:s medborgare
Moderaterna Vag. Vill värna Sveriges självbestämmande inom arbetsmarknad.
Socialdemokraterna Vag. Fler européer ska ha ett jobb att gå till. 
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas