Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fördjupat försvarssamarbete

Ska de EU-länder som fördjupar sitt försvarssamarbete (inklusive Sverige) skapa minimiregler för till exempel hur stor andel av försvarsbudgeten som ska gå till nya försvarsinvesteringar, forskning och utveckling?

Sedan 2003 har EU-länderna gemensamt genomfört ett 30-tal civila och militära fredsfrämjande operationer, på tre kontinenter. I december 2017 beslöt de flesta EU-länderna, inklusive Sverige, att intensifiera försvarssamarbetet för att förbättra den operativa beredskapen hos sina försvarsmakter. Tanken bakom detta fördjupade samarbete (PESCO) var att skapa en sorts motsvarighet till eurozonen men på försvarsområdet. De länder som valt att delta lovar att uppfylla vissa kriterier, bl a om nya försvarsinvesteringar, gemensamma projekt för att öka försvarsförmågan, och förbättringar av försvarsmakternas möjligheter att gemensamt genomföra operationer. Den svenska regeringen kommer, tillsammans med övriga medlemsstaters regeringar, att mellan 2018 och 2020 konkretisera dessa kriterier.


Partiernas åsikt om ett fördjupat försvarssamarbete inom EU
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Vag. EU ska samarbeta mer om säkerhet och försvar.
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Vag. Vill inte se en ökad militarisering inom EU.
Moderaterna Vag. Sverige ska fullt ut vara med och utforma PESCO.
Socialdemokraterna Vag. EU:s försvarspolitiska samarbete ska utvecklas.
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas