Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering av operationer

Ska EU-länderna öka den gemensamma finansieringen av fredsfrämjande operationer?

Enligt EU:s fördrag får unionens budget inte användas för finansiering av EU:s militära fredsfrämjande operationer, som ofta utförs på FN:s uppdrag i andra delar av världen. Idag finansieras de till största delen av de medlemsländer som väljer att bidra med trupp och utrustning, och i mer begränsad omfattning av en gemensam finansieringsmekanism som alla medlemsländer (utom Danmark) bidrar till. För att öka flexibiliteten när EU-länderna ska besluta om nya operationer har EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiken föreslagit en utveckling av den gemensamma finansieringen. Den nya så kallade europeiska fredsbevarande resursen (eller europeiska fredsfaciliteten) föreslås löpa parallellt med EU:s långtidsbudget och tilldelas totalt 10,5 miljarder euro för åren 2021 till 2027. Medlemsländerna förutses bidra årligen i enlighet med en BNI-nyckel. 


Partiernas åsikt om ett EU-förslag om ökad gemensam finansiering av operationer
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Vag. EU ska samarbeta mer om säkerhet och försvar.
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Vag. Vill inte se en ökad militarisering inom EU.
Moderaterna Vag. Ett större svenskt engagemang behövs i det europeiska försvarssamarbetet.
Socialdemokraterna Vag. EU:s försvarspolitiska samarbete ska utvecklas. 
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas