Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fritt dataflöde

Bör företag och myndigheter fritt kunna utnyttja datalagring och andra molntjänster på den digitala inre marknaden?

Att ta bort geografiska restriktioner och andra rättsliga hinder för datalagring är ett viktigt steg i utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. För att åstadkomma detta har kommissionen lagt fram ett förslag som syftar till att främja företags och myndigheters utbyte och lagring av data inom EU. Reglerna ska i första hand underlätta byte av molntjänstleverantörer för professionella användare samt underlätta övergångar mellan molntjänster och företags lokala IT-miljö. Vidare vill kommissionen ge myndigheter möjlighet att få tillgång till uppgifter för kontroller och utredningar, även när dessa finns i en annan medlemsstat eller lagras i en molntjänst.


Partiernas åsikt om fritt dataflöde inom EU
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Vag. Idag flödar varor i hög grad fritt inom EU, men det går trögare för tjänster och information.
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas