Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plast i miljön

Ska EU:s medlemsländer förändra det sätt på vilket plastprodukter utformas, tillverkas, används och återvinns i EU?

Årligen slängs 25 miljoner ton plastförpackningar i Europa. Mindre än 30 procent av dem återvinns. I stället hamnar plasten på soptippar och i haven, vilket får både kända och hittills okända konsekvenser för djur och för människor. EU-kommissionen har lagt fram en strategi som riktar in sig på sättet plastprodukter konstrueras, tillverkas, används och återvinns inom EU. Strategin är en del i omställningen till en cirkulär ekonomi inom EU, och tar upp en rad åtgärder som sannolikt kommer att mynna ut i lagförslag. Några av målsättningarna är att förbjuda engångsartiklar av plast och att samtliga plastförpackningar år 2030 ska vara återvinningsbara. Kommissionen vill också skärpa EU:s regler för nedskräpning till havs (inklusive plasthanteringen på fartyg och i hamnar), begränsa användningen av mikroplaster samt utfärda tydligare riktlinjer för sortering och återvinning av plastavfall. Dessutom vill kommissionen se nya investeringar i innovation och utveckling av smartare plastmaterial som är enklare att återvinna, och att återvinning ska bli mer lönsamt. Dessutom har tankar om grön offentlig upphandling aviserats.


Partiernas åsikt om kommissionens förslag om plast i miljön
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Saknas
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas