Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läkemedel i miljön

Behövs tydligare EU-gemensamma regler för att minska påverkan från läkemedel i miljön?

Läkemedelsrester i miljön har blivit ett allt större problem, framför allt ur ett djurhälsoperspektiv där exempelvis fiskar och andra vattenlevande djur påverkas negativt både i sin utveckling och i sina naturliga beteenden. I förlängningen riskerar även utsläppen att påverka människors hälsa. Som en del i omställningen till en mer cirkulär ekonomi överväger kommissionen att lägga fram ett förslag om läkemedel i miljön. I praktiken innebär förslaget en övergång till miljövänligare processer i tillverkningen och användningen av läkemedel, samt att forskning och riskberäkningar beaktas av både EU-myndigheter och nationella myndigheter.


Partiernas åsikt om ett förslag om läkemedel i miljön

Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Saknas
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas