Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grön finansmarknad

Ska hållbarhetskrav och krav på koldioxidsnåla investeringar inkluderas i den EU-gemensamma tillsynen av banker och investerare?

I takt med att klimatförändring och resursutnyttjande trappas upp framträder också behovet av en hållbar utveckling allt tydligare. För att uppnå detta mål krävs insatser från flera håll. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om en handlingsplan i syfte att omarbeta det EU-gemensamma finansiella systemet i en grönare och mer koldioxidsnål riktning. Mer konkret handlar förslaget om introduktionen av ett enhetligt europeiskt klassificeringssystem för hållbar utveckling, med tillhörande EU-märkningar för gröna finansiella produkter. Dessutom ska krav på hållbarhet inarbetas i tillsynen av banker och försäkringsbolag, och kommissionen vill även uppmuntra till hållbarhet i investeringsprocessen för kapitalförvaltare och investerare.


Partiernas åsikt om ett förslag om läkemedel i miljön

Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Saknas
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas