Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vidarebosättning

Ska EU:s medlemsländer utforma ett permanent och standardiserat förfarande för vidarebosättning av flyktingar?

I september 2015 beslutade EU:s medlemsländer att införa ett tillfälligt system för omplacering av flyktingar från Italien och Grekland till andra medlemsländer som grundar sig i principen om solidaritet inom den gemensamma asylpolitiken. Vid sidan av systemet för omplacering av de flyktingar som redan befinner sig inom unionen har kommissionen lagt fram ett förslag om ett standardiserat och permanent regelverk för vidarebosättning av personer som är berättigade internationellt skydd och som befinner sig utanför EU. Förslaget innebär bland annat tydligare regelverk för det skydd som flyktingarna är berättigade till, regler för samarbete med de länder utanför EU varifrån vidarebosättningen sker, samt finansiellt stöd i medlemsstaternas arbete med vidarebosättningsprocessen.


Partiernas åsikt om att utforma ett permanent och standardiserat förfarande för vidarebosättning av flyktingar
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Vag. Flyktingmottagande på alla nivåer ska i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, som kvotflyktingar.
Kristdemokraterna Vag. Asylsökande ska fördelas mellan EU:s medlemsstater
Liberalerna Vag. Vill ha ett stärkt gemensamt asylsystem som innebär att alla EU-länder tar ansvar.
Miljöpartiet Vag. Vill att alla medlemsländer tar emot flyktingar.
Moderaterna Vag. EU ska ha ett gemensamt kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns
Socialdemokraterna Vag. Alla medlemsstater ska ta ansvar för att ta emot människor på flykt. 
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Vag. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.