Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Omfördelning av asylsökande

Ska EU:s medlemsländer införa en omflyttningsmekanism för att skapa en jämnare fördelning av ansvar för asylsökande inom unionen?

Som ett led i arbetet med att reformera EU:s gemensamma asylpolitik har kommissionen presenterat ett förslag för att effektivisera och komplettera den befintliga så kallade Dublinförordningen. Förslaget innefattar en omfördelningsmekanism som är tänkt att användas i utjämnande syfte om ett medlemsland blir mål för ett oproportionerligt stort antal asylsökande. Omfördelningen föreslås beräknas utifrån medlemsstaternas befolkningsstorlek och ekonomi. Vill ett medlemsland sedan inte acceptera sin tilldelade mängd asylsökande ska detta land i stället betala ett solidaritetsbidrag på 250 000 euro per sökande.


Partiernas åsikt om att införa en EU-gemensam mekanism för jämnare fördelning av ansvar för asylsökande inom unionen
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Vag. Vill att EU tar ett betydligt större gemensamt ansvar för flyktingsituationen.
Kristdemokraterna Positiv. Vill se en permanent omfördelningsmekanism och en fördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsstater baserat på en specifik fördelningsnyckel.
Liberalerna Vag. Vill ha ett stärkt gemensamt asylsystem som innebär att alla EU-länder tar ansvar.
Miljöpartiet Vag. Vill att alla medlemsländer tar emot flyktingar.
Moderaterna Vag. Vill ha ett nytt gemensamt asylsystem.
Socialdemokraterna Vag. Vill att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot människor på flykt. 
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Vag. Dublinförordningen för hävas. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.