Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biometrisk databas

Ska EU:s medlemsländer utöka det gemensamma användandet av biometriska data för asylsökande?

De senaste åren har det uppstått ett större behov av att effektivt kunna identifiera asylsökande bland EU:s medlemsländer. I Eurodac, en biometrisk databas som etablerades år 2003, ska medlemsländerna rapportera in asylsökandes fingeravtryck för att underlätta sådan identifikation. Som en del i arbetet med att revidera EU:s asylpolitik vill kommissionen bredda Eurodacs användningsområde genom att bland annat ställa krav på lagring av ansiktsbilder och att ta fingeravtryck på minderåriga från 6 års ålder. Det innebär att databasen inte enbart ska användas i syfte att utreda vilket land som ska pröva en asylansökan, utan även för kontroll av olaglig invandring och för att underlätta migranters återvändande.


Partiernas åsikt om att utöka användandet av den EU-gemensamma biometriska databasen för asylsökande
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Vag. Vill se ett asylmottagande på alla nivåer som värnar om asylrätten. 
Kristdemokraterna Vag. Rimligt att personer som vill söka asyl i EU gör det vid gemensamma EU-beskickningar.
Liberalerna Vag. Asyllagstiftningen ska vara densamma i alla länder. 
Miljöpartiet Vag. Människor ska kunna fly till EU och asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt. 
Moderaterna Vag. Asylprövning ska ske utanför EU:s gräns, där människor i störst behov av skydd beviljas uppehållstillstånd och en säker resväg in i EU. 
Socialdemokraterna Vag. Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt.  
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Vag. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.