Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Asylsökandes levnadsförhållanden

Bör det gemensamma regelverket för asylmottagande inom EU ytterligare harmoniseras mellan medlemsländerna?

Under de senaste åren har det blivit tydligt att det finns avsevärda skillnader mellan EU:s medlemsländer i till exempel levnadsstandard och säkerhetsskydd i samband med asylansökningsprocessen. Dessa skillnader har fått till följd att många asylsökande tar sig till länder med mer fördelaktiga villkor för asylmottagning framför dem med mer restriktiva system. Det leder i sin tur till en ojämn fördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsländer. För att söka åtgärda detta har EU-kommissionen lagt fram ett förslag för att revidera det befintliga regelverket för asylmottagande för att bättre harmonisera bland annat boendestandard för asylsökande bland medlemsstaterna. Förslaget preciserar rättigheter, men innebär också att den asylsökande som spontant flyttar till ett annat EU-land under pågående asylprövning kommer att mista många av sina rättigheter och stöd.


Partiernas åsikt om att ytterligare harmonisera regelverket för asylmottagande inom EU
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Vag. EU ska ta ett betydligt större, gemensamt, ansvar för flyktingsituationen. 
Kristdemokraterna Vag. Europa behöver enas om en fungerande migrationspolitik.
Liberalerna Vag. Asylstiftningen ska vara densamma i alla länder. 
Miljöpartiet Vag. Människor ska kunna fly till EU och asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt. 
Moderaterna Vag. EU ska ha ett nytt, gemensamt, hållbart och humant asylsystem.  
Socialdemokraterna Vag. Alla medlemsländer ska ta ansvar för att ta emot människor på flykt.  
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Vag. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.