Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Asylbyrå

Ska EU:s asylbyrå ges större mandat i beslut som rör medlemsstaternas gemensamma asylsystem?

Det europeiska stödkontoret för asylfrågor, som etablerades 2010, bevakar genomförandet av EU:s asyllagstiftning och har särskilt stöttat medlemsländerna under de senaste årens höga migrationstryck. Den ökade efterfrågan från medlemsländerna på sådant stöd har lett till att kommissionen nu har föreslagit att kontoret förstärks och får utökat mandat, genom att göra det till en fullfjädrad asylbyrå. Detta för att säkerställa en effektivare och mer enhetlig applicering av EU:s asyllagar i medlemsländerna.


Partiernas åsikt om att stärka EU:s asylbyrå
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Vag. EU ska ha ett betydligt större, gemensamt, ansvar för flyktingsituationen.
Kristdemokraterna Vag. Europa behöver enas om en fungerande migrationspolitik.
Liberalerna Vag. Asyllagstiftningen ska vara densamma i alla EU-länder.
Miljöpartiet Vag. EU ska värna asylrätten. 
Moderaterna Vag. Vill ha ett nytt gemensamt asylsystem.
Socialdemokraterna Vag. Vill få på plats ett nytt asylsystem inom EU. 
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Vag. EU-länderna måste ha ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.