Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Asylbedömning

Ska EU:s medlemsstater skapa ett standardiserat regelverk för asylbedömning och asylansökningsprocessens olika steg?

Frågan om vem som egentligen är berättigad asyl har blivit allt mer aktuell de senaste åren. Andelen personer som erkänns som asylsökande varierar mellan EU:s medlemsländer vilket medför att asylsökande har större chans att få skydd i vissa länder än andra. Det beror bland annat på att kriterierna för asylbedömning varierar mellan EU:s medlemsstater. Dessutom finns det stora skillnader i asylansökningsprocessens olika steg och handläggningstider. Kommissionen vill nu skapa en mer enhetlig asylbedömning inom unionen och standardisera asylansökningsprocessen.


Partiernas åsikt om att skapa ett EU-gemensamt regelverk för asylbedömning
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Vag. Vill se ett asylmottagande på alla nivåer som värnar asylrätten.
Kristdemokraterna Vag. Rimligt att personer som vill söka asyl i EU gör det vid gemensamma EU-beskickningar.
Liberalerna Vag. Asyllagstiftningen ska vara densamma i alla länder. 
Miljöpartiet Vag. Människor ska kunna fly till EU och asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt. 
Moderaterna Vag. Asylprövning ska ske utanför EU:s gräns, där människor i störst behov av skydd beviljas uppehållstillstånd och en säker resväg in i EU.
Socialdemokraterna Vag. Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt. 
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Vag. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.