Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brottsbekämpning

Ska det gränsöverskridande polisiära samarbetet i Europa ytterligare fördjupas?

Inom Schengenområdet har brottsbekämpning främjats av gränsöverskridande polisiärt samarbete, bland annat med hjälp av en gemensam informationsdatabas (SIS). Databasen gör det möjligt för berörda myndigheter som t ex polismyndigheter att utfärda varningar angående efterlysta eller saknade personer eller registrera förlorad eller stulen egendom. Nu vill kommissionen förbättra och utveckla SIS, bland annat genom att kräva att medlemsländer rapporterar in terrorismrelaterade brott. Förslaget syftar också till att ge fler myndigheter tillgång till databasen och utöka användningen av biometriska kännetecken, till exempel fingeravtryck och handavtryck.


Partiernas åsikt om att fördjupa polisiära samarbeten inom EU
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Vag. EU måste bli vassare i kampen mot internationell brottslighet.
Kristdemokraterna Vag. Fortsatta krafttag mot terrorhot är nödvändiga inom EU.
Liberalerna Vag. Vill stärka EU:s polissamarbete.
Miljöpartiet Vag. EU:s säkerhetsarbete ska kunna hantera hot som terrorism.
Moderaterna Vag. EU:s arbete mot terrorism måste stärkas. 
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas