Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riskberedskap

Ska EU:s medlemsländer stärka sin riskberedskap genom att utforma gemensamma regler och procedurer för krishantering vid händelser som riskerar att slå ut elnäten, som till exempel extrema väderförhållanden, bränslebrist eller cyberattacker?

Vid händelse av extrema väderförhållanden, bränslebrist eller cyberattacker är riskberedskapen inom elsektorn av varierande karaktär inom EU:s medlemsstater. Det har gjort att kommissionen nu har lagt fram ett förslag som syftar till att säkerställa ett motståndskraftigt elsystem och ett fungerande sätt att hantera krissituationer när de uppstår. I förslaget föreslås dels gemensamma procedurer för riskförebyggande åtgärder och krishantering, dels arbetsmetoder för att främja transparens och gränsöverskridande samordning av krisplaner.


Partiernas åsikt om ett förslag om att stärka EU:s riskberedskap
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Vag. Ett närmare europeiskt samarbete kring energi leder till ökad energisäkerhet.
Miljöpartiet Vag. EU:s säkerhetsarbete ska kunna hantera hot som klimatförändringen och cyberattacker.
Moderaterna Saknas
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas