Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Energibesparingar

Ska EU-ländernas gemensamma mål för energieffektivitet skärpas och inkludera krav på elföretag att bidra till minskad energianvändning hos konsumenterna?

Som ett led i arbetet mot en hållbar energiåtgång i Europa har kommissionen lagt fram ett förslag om mer ambitiösa energieffektivitetsmål. Förslaget är ett steg i arbetet mot 2030 års energi- och klimatmål, och innebär att EU:s medlemsstater ska sätta upp nationella mål för energibesparingar hos såväl konsumenter som företag. Bland annat ska elföretag ansvara för en minskning i energiåtgång med 1,5 procent per konsument och år. Regelverket syftar också till att göra reglerna för energimätning och fakturering tydligare.


Partiernas åsikt om kommissionens förslag om energibesparingar

Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Vag. Vill se en gemensam politik för energieffektivisering.
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas