Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elmarknaden

Ska EU:s medlemsländer fasa ut statliga subventioner till kraftverk, stödja energisamhällen med lokalt producerad el, och stärka konsumenträttigheterna inom den gemensamma elmarknaden?

EU-samarbetet innefattar gemensamma regler för produktion och leverans av elektricitet. Nu har kommissionen lagt fram ett förslag för att fasa ut statliga subventioner till kraftverk och ytterligare harmonisera den gemensamma elmarknaden. Mer konkret innebär förlaget att medlemsstaterna förbinder sig att arbeta för en flexiblare marknad med minskade koldioxidutsläpp och att främja innovation inom elsektorn. Dessutom introduceras nya konsumenträttigheter på elmarknaden, med marknadsbaserade leveranspriser och ett ramverk för så kallad energisamhällen med lokalt producerad el. Medlemsstater ska arbeta mot energifattigdom och nationella tillsynsmyndigheter ska öka sitt samarbete i frågor som har gränsöverskridande karaktär.


Partiernas åsikt om kommissionens förslag om elmarknaden
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Vag. Vill se en gemensam politik för energieffektivisering.
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas