Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skattebas för företag

Ska företag inom EU kunna tillämpa en gemensam skattebas vid beräkningen av sina skattepliktiga vinster?

Med 28 olika uppsättningar av nationella skatteregler, som företag ska ta hänsyn till, försvåras möjligheterna till insyn och transparens. Kommissionen har därför lagt fram ett tudelat förslag för bolagsskatt: dels en revidering av den gemensamma bolagsskattebasen, dels en påbyggande gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Förslaget innebär en frivillig skattebas, som fungerar parallellt med nationella skattesystem, och syftar till att lättare möjliggöra att företag ska betala skatt i det land där vinsterna görs. Vidare ska en företagskoncern kunna lämna en gemensam deklaration, en så kallad one stop shop.


Partiernas åsikt om en EU-gemensam skattebas för företag
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Negativ. EU ska inte lägga sig i ländernas skatter.
Kristdemokraterna Vag. Motsätter sig en gemensam finanspolitik
Liberalerna Vag. Skatter ska bestämmas i varje land.
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Negativ. Vill värna Sveriges självbestämmande inom beskattning. 
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas