Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nödställda banker

Ska EU:s medlemsländer anpassa regelverket för bankräddning till den nya internationella standarden?

Som ett steg i översynen av EU:s bankkrislagstiftning har EU-kommissionen bland annat föreslagit ändringar av den gemensamma bankräddningsmekanismen. Förslaget syftar till att säkerställa att finansinstitut i ekonomiska svårigheter kan räddas eller omstruktureras utan att skattemedel inte används och utan att problemen sprider sig till andra institut. Kommissionens föreslagna ändringar är ett led i att införa en internationell standard (den så kallade TLAC-standarden) för finansinstituts förmåga att täcka sina egna förluster.


Partiernas åsikt om att anpassa det EU-gemensamma regelverket för bankräddning till den nya internationella standarden
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Saknas
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas