The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Samtalsserie om EU:s framtid

Av Centrum för europaforskning i samarbete med LU Futura

Valet till Europaparlamentet i maj 2019 bar med sig det högsta valdeltagandet på tjugo år. Detta, menar kommissionen och Europaparlamentet, visar tydligt att EU-medborgarna vill spela en mer aktiv roll i Europeiska unionens demokratiska system. Konferensen om Europas framtid är en del i den processen. Målet är att stärka kopplingen mellan människorna i EU och de institutioner som tjänar dem.

Här vid Lunds universitet uppmärksammar Centrum för europaforskning och LU Futura, ibland i samarbete med andra aktörer, konferensens teman på olika sätt. På den här sidan hittar du hittills inspelade seminarier och poddavsnitt.

Vilka frågor tycker du är viktiga?

Just nu samlar vi in frågor till temat "social rättvisa och jämlikhet".

Mejla dina funderingar till evelina [dot] hagberg [at] cfe [dot] lu [dot] se

Avsnitt 1: social rättvisa och jämlikhet

Poddavsnitt 1 - En starkare EU-röst i världen

Poddavsnitt 2 - Europas digitala omställning

Poddavsnitt 3 - klimatförändringar och miljöförstöring