The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Europakommentaren's logo (image)

Most recent posts (Swedish)

Ska man tvingas åka Vasaloppet på arbetstid, färga håret rosa eller uppge sin politiska hemvist under anställningsinterv...
Vid Europeiska rådets möte i oktober betonade EU:s stats- och regeringschefer behovet av ”avgörande framsteg” för att an...
Sambandet mellan EU:s sociala dimension och en sund konkurrenskraftig inre marknad syns allt oftare i EU-politiken. Det ...
EU:s medlemsländer har länge hållit hårt i sina nationella befogenheter i hälsopolitiska frågor. Coronapandemin blottlad...