The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Europakommentaren

Europakommentaren.eu is Sweden's only multidisciplinary research blog.

Europakommentaren is a Swedish-langauge blog. It contains blog posts aimed at anyone with an interest in European affairs. The bloggers' ambitions are to write in an accessible language about research, related news, or opinions, in their areas of expertise. 

If you would like to write a blog post (in Swedish), please contact the editor Maria Strömvik (maria [dot] stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se).

Visit the blog here

Subscribe to new blog posts here

Europakommentaren's logo (image)

Most recent posts (Swedish)

I februari i år föreslog EU-kommissionen att stora företag med verksamhet inom EU ska bli skyldiga att vidta […]
Den snabbt växande skaran av så kallade plattformsföretag bedriver ofta en gränsöverskridande verksamhet som gör det möj...
Den ryska invasionen av Ukraina har på ett plågsamt sätt belyst EU-ländernas beroende av rysk naturgas. Det har […]
I februari kom två domar från EU-domstolen som rättsligt förstärkte unionens grundläggande värden, däribland rättsstatsp...