Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kapitalkrav för banker

Ska kapitaltäckningsreglerna för banker ändras för att förhindra att institut ökar sin skuldsättningsgrad i alltför hög grad?

De senaste åren har EU-länderna förändrat regelverket för finansiella tjänster för att öka motståndskraften hos kreditinstitut och värdepappersföretag som är verksamma i EU:s finansiella sektor. I takt med att de internationella regelverken på området utvecklas, anpassas också EU-rätten, bl a genom detta förslag som syftar till att skärpa reglerna för banker och andra finansiella institut för att deras skuldsättning inte ska bli för stor. Förslaget från kommissionen innefattar bl a regler om institutens långsiktiga finansiering, deras kapitaltäckningskrav, och nya standarder för den totala förlustabsorberingskapaciteten hos stora institut.

 


Partiernas åsikt om kapitalkrav för banker inom EU
Parti Åsikt på partiets webbplats (maj 2018)
Centerpartiet Saknas
Kristdemokraterna Saknas
Liberalerna Saknas
Miljöpartiet Saknas
Moderaterna Saknas
Socialdemokraterna Saknas
Sverigedemokraterna Saknas
Vänsterpartiet Saknas