Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd för forskningsinitiering

Centrum för Europaforskning (CFE) vid Lunds universitet utlyser bidrag till förberedelse av forskningsansökningar. Centret har avsatt 300.000 SEK (plus LKP) för detta ändamål under 2021 som fördelas på två ansökningsomgångar (vår och höst). Detta är den första ansökningsomgången. Bidraget förväntas användas under höstterminen 2021 och/eller vårterminen 2022.

Person som skriver på en dator. Foto.

Ansökan ska ha en tydlig Europarelevans. Den bör grundas på ett perspektiv (historiskt eller aktuellt) som anknyter till nutida förhållanden i Europa. Projektet bör röra frågor av bredare europeiskt intresse och inte frågor som enbart har betydelse för ett enskilt europeiskt land. 

CFE prioriterar samverkansprojekt där den europaforskning som bedrivs är ämnes- och fakultetsöverskridande. Anslaget kan användas antingen för den sökandes eget arbete eller för att avlöna en assistent. 

Behöriga att söka är forskare anställda vid Lunds universitet.

Ansökan skall innehålla följande:

  • Uppgifter om sökande och institutionsanknytning 
  • Projektbeskrivning (problemformulering och projektets uppläggning) på max 3 sidor, lista över internationella och/eller nationella partners samt preliminär tidsplan.
  • Kort CV för den sökande (max 2 sidor) samt information om medsökande
  • En skriftlig bekräftelse från prefekten att ansökan stöds av institutionen och att det finns lokaler för projektet.

Ansökan skickas elektroniskt via detta formulär senast den 10 maj 2021.

Ansökningarna kvalitetsgranskas av CFE:s styrelse. Besked kommer att lämnas senast den 31 maj 2021.

Innehavare av anslaget förväntas följa de redovisningsprinciper som CFE:s styrelse har beslutat om. Mer information om detta kommer att sändas till framgångsrika sökande.

För ytterligare upplysningar kontakta CFE:s föreståndare Jörgen Hettne (jorgen [dot] hettne [at] har [dot] lu [dot] se).

Till ansökningsformuläret