Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriv en Viewpoint Europe!

Omslag på skriften Viewpoint Europe. Foto.

Centrum för europaforskning lanserade förra året publikationen Viewpoint Europe där forskare skriver så kallade policy briefs. Första numret handlade om regeringens bristande förankring av den svenska EU-politiken. Förra veckan släpptes det andra numret, som visade att förslaget om minimilön i EU kan få helt andra effekter än de som just nu diskuteras i den svenska debatten (se länkar nedan).

En publikation som Viewpoint Europe är viktig av flera skäl. I dag finns det flera problem som påverkar förutsättningarna för en upplyst debatt om EU-samarbetet och EU:s roll i både svensk och global politik. Bland annat syns EU-nivån alltför sällan i det svenska offentliga samtalet och därmed sprids myter lätt om EU:s politik och funktionssätt. 

Vid Lunds universitet finns en hel del samhällsrelevant forskning som kan användas för att förstå och förklara vår europeiska samtid och historia. Vi hoppas därför hitta forskare som vill sprida kunskap och föra ut sin forskning till det omgivande samhället. Genom att skriva en Viewpoint Europe får författarna en möjlighet att göra sina analyser och slutsatser tillgängliga för en publik utanför den egna disciplinen och får därmed en bredare läsekrets än den som läser vetenskapliga tidskrifter.

Är du intresserad av att bidra?

Rapporterna bör inte vara längre än 5000 ord (men gärna kortare) och kan vara skrivna på svenska eller engelska.

I vissa fall kan vi erbjuda redaktionell hjälp för att korta ner en redan publicerad text, t ex en artikel i en vetenskaplig tidskrift.

När numret publiceras anordnar vi ett öppet seminarium med kommentatorer från till exempel statsförvaltningen eller intresseorganisationer. Vi kommer också att sprida publikationen till en bred intressekrets via våra existerande kanaler, inte minst vår forskarblogg Europakommentaren

Kontakta oss om du är intresserad eller vill veta mer, genom att skicka ett mejl till Evelina Hagberg (evelina [dot] hagberg [at] cfe [dot] lu [dot] setarget="_blank"). Här kan du läsa andra numret av Viewpoint Europe: Förslaget om minimilön i EU - en europeisk angelägenhet eller en svensk olägenhet? (PDF ny flik, 372 KB)

Här kan du läsa första numret av Viewpoint Europe: Hur väl förankrar Sverige sin EU-politik? (PDF ny flik, 889 KB).