Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Samhällsvetenskapliga fakultetens ansökningsmånader

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan den som är disputerad, tillsvidareanställd vid fakulteten och inte har mer än 20 % forskningstid i sin anställning ansöka om ansökningsmånader. Stödet ska användas för projektutveckling med målet att ansöka om större forskningsprojekt. Ett beviljat stöd omfattar faktisk lönekostnad för maximalt två månaders arbetstid på heltid.

Läs mer och hämta ansökningsblanketten här: http://www.sam.lu.se/anstalld-sidan/for-fakultetens-personal/sok-anslag/forskningsansokningar-och-planering-soka-anslag

Ansökan om ansökningsmånader ska ha inkommit till fakultetskansliet senast 15 september.

Ansökan skickas med e-post till  helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se. Observera att ansökan ska skickas in elektroniskt.

Latest articles

23/08/2017
Best Thesis Award call 2017
Best Thesis Award call 2017
31/05/2017
Winners of CFE grants for seminars, symposia and guest lectures
Winners of CFE grants for seminars, symposia and guest lectures
31/05/2017
Winners of CFE grants for preparing research applications
Winners of CFE grants for preparing research applications
28/04/2017
Call for papers: Trade and Integration in a Time of Anti-Globalization
Call for papers: Trade and Integration in a Time of Anti-Globalization
15/03/2017
Call for grants for seminars, symposia, and guest lectures on European themes
Call for grants for seminars, symposia, and guest lectures on European themes

Centrum för Europaforskning

Box 201

22100 Lund

Telefon (koordinator): 046(46)2228819

niklas [dot] bernsand [at] slav [dot] lu [dot] se