Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mitt Europa - vikten av EU på lokal nivå

Den 3 maj medverkade Centrum för europaforskning i informationssatsningen Mitt Europa på Kommunförbundet Skåne. I ett panelsamtal diskuterade Maria Strömvik, CFE, betydelsen av kunskap om EU i kommunen.

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm stod som arrangörer bakom Mitt Europa torsdagen den 3 maj. Informationssatsningen riktade sig huvudsakligen mot kommunala och regionala tjänstemän, med fokus på information om aktuella skånska EU-finansierade projekt, vid sidan av generell information om beslutsprocessen inom EU. Maria Strömvik, biträdande föreståndare för CFE, deltog även i ett panelsamtal som handlade om betydelsen av EU på lokal nivå, tillsammans med Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, Monica Holmqvist, förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne och Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare på Skåne nordost. 

Panelsamtal med Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen, Maria Strömvik, CFE, och Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen, Maria Strömvik, CFE, och Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne

Under panelsamtalet diskuterades vikten av att belysa effekterna av det kommunala påverkansarbetet gentemot EU, både vad gäller projektfinansiering men även i lagstiftningsprocessen. Därtill diskuterades möjligheterna för kommunala politiska partier att diskutera EU inför stundande kommunalval, och där nämndes tolkningsutrymmet i implementeringen av EU:s lagstiftning, och framför allt kravställning i samband med offentlig upphandling, som exempel. I diskussionen ställdes även frågor om insatser framöver som kan ge EU den förankring som behövs på kommunal nivå. Här framhävdes arrangerandet av utbildningar för lärare i basal EU-kunskap som en betydelsefull kommunal insats.

 

Senaste nyheter

2019-01-11

Student Travel Grants

Student Travel Grants
2019-01-11

Kommunalt handlingsutrymme i EU

Kommunalt handlingsutrymme i EU
2018-12-12

Small states and open borders within the EU

Small states and open borders within the EU
2018-11-26

Social media and polarization: European and North American perspectives

Social media and polarization: European and North American perspectives
2018-11-22

Vill du skriva om samhällsutmaningar under din praktik?

Vill du skriva om samhällsutmaningar under din praktik?

Centrum för Europaforskning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND

info [at] cfe [dot] lu [dot] se