Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Borde vi tala om EU-kommuner?

Borde vi tala om EU-kommuner? Denna fråga ställer sig författarna i den nya särskilda utgåvan av Statsvetenskaplig tidskrift där kommunens roll och handlingsutrymme i EU diskuteras. Maria Strömvik, Jörgen Hettne, och Dalia Mukhtar-Landgren, tre av artikelförfattarna i specialnumret, deltog på ett lanseringsseminarium på Europaforum Hässleholm den 28 augusti, tillsammans med fyra av de praktiker som också skrivit kommentarer i tidskriften.
Bild på flaggor

Temanumret av Statsvetenskaplig tidskrift, som finns tillgängligt online, är ett resultat av en rad spännande möten och diskussioner i det tvärvetenskapliga CFE-anknutna nätverket för kommunal demokrati och förvaltning i EU. Forskarna i nätverket har alla varit av uppfattningen att forskning och analyser av kommuner i Sverige idag oftast glömmer bort hur kommunen påverkar, och påverkas, av det svenska EU-medlemskapet.

Maria Strömvik inleder temanumret med en artikel om kunskap och demokrati i EU-kommuner. Hon ställer frågan om kommuner i EU-länder är så pass annorlunda än kommuner i andra länder att vi borde tänka på dem som EU-kommuner, och visar hur låg kunskapen är bland folkvalda och medborgare om hur kommunen är invävd i EU:s flernivåsystem. Hon drar slutsatsen att kunskapsbristen lämnar väljarna utan möjlighet att påverka politiska beslut med EU-koppling i kommunerna. Olle Schmidt, ledamot i kommunfullmäktige i Malmö stad och f d ledamot i Europaparlamentet, har kommenterat artikeln.

Därefter skriver Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, om de svenska kommunernas konstitutionella roll i det europeiska flernivåsystemet. Slutsatsen är att svenska kommuner bör betraktas som viktiga och fullvärdiga deltagare på EU-nivå. Kommentator till artikeln är Johan Höök, extern adjungerad ledamot i Förvaltningsrätten i Uppsala.

Magnus Lindh, universitetsadjunkt vid institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet, tar i sin artikel upp frågan om kommunal och regional lobbying i Bryssel. Sven Kastö, chef för Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor, har kommenterat artikeln.

Jörgen Hettne, tillsammans med Linda Nyberg, skriver om EU:s statsstödspolitik och det kommunala självstyret. Författarna konstaterar att det finns ett behov av mer forskning om hur kommuner väljer att agera i relation till statsstödsreglerna för att förstå effekterna av politiken. Helena Line, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, har skrivit en kommentar till artikeln.

Jörgen Hettne och Stig Montin har skrivit en artikel om politik och juridik inom offentlig upphandling. De visar genom tre olika fall hur spänningen mellan det upplevda politiska handlingsutrymmet och de juridiska tolkningarna kan ta sig uttryck. Sebastian Marx, självständig EU-konsult och f d chef för Göteborgs stads Brysselkontor, har kommenterat artikeln.

Sist men inte minst har Vanja Carlsson och Dalia Mukhtar Landgren skrivit om hur EU-finansiering, i detta fall genom den europeiska socialfonden, påverkar det kommunala handlingsutrymmet. De visar hur bristen på en formell kommunal roll i den nationella organiseringen av socialfonden får effekter för hur kommuner i sin tur organiserar sig.  Erik Jakobsson, seniorkonsult och partner på Apel AB, har kommenterat artikeln.

Den som är intresserad kan också läsa Maria Strömviks blogginlägg om temanumret på Europakommentaren.
 

Senaste nyheter

2019-01-11

Student Travel Grants

Student Travel Grants
2019-01-11

Kommunalt handlingsutrymme i EU

Kommunalt handlingsutrymme i EU
2018-12-12

Small states and open borders within the EU

Small states and open borders within the EU
2018-11-26

Social media and polarization: European and North American perspectives

Social media and polarization: European and North American perspectives
2018-11-22

Vill du skriva om samhällsutmaningar under din praktik?

Vill du skriva om samhällsutmaningar under din praktik?

Centrum för Europaforskning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND

info [at] cfe [dot] lu [dot] se