Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Call for grants for preparing research applications

Call for grants for preparing research applications  (Swedish text below)

The Centre for European Studies at Lund University (CFE) announces the availability of grants for preparing research applications. The Centre has assigned 200.000 SEK (plus LKP) for this purpose, and 3-4 grants will be distributed to successful applicants out of this sum.

The application has to be relevant for the study of European matters. Multidisciplinarity is desirable, but not a requirement.  The funding can be used for the applicant’s own work or for hiring an assistant. Successful applicants planning to write a large application for European funding (Horizon2020 and similar) can count on partial administrative support from CFE in connection with the application process.

Only researchers affiliated with Lund University can apply for the grant.

The application should include the following information:

• the applicant’s department and a written confirmation from the head of the department that the application is supported by the department and that the department is able to host the project.

• Project description (research problem, structure and approach - two-three pages), a list of international and/or national partners and a preliminary time schedule.

• CV and list of publications for the applicant and a brief academic biography about co-applicants.  

The application should be sent electronically to CFE’s coordinator Niklas.Bernsand [at] cfe.lu.se  at the latest on the 15th May 2017.

The applications will be examined by an appointed review panel. The decision will be announced on the 1th June 2017.

Grant recipients are expected to follow the principles of accounting that have been decided by CFE’s board. More information about this will be sent to successful applicants.

For more information please contact Head Barbara Törnquist-Plewa Barbara.Tornquist-Plewa [at] slav.lu.se or coordinator Niklas Bernsand Niklas.Bernsand [at] slav.lu.se

 

Utlysning av anslag till ett förberedande arbete av forskningsansökan

Centrum för Europaforskning (CFE) vid Lunds universitet utlyser bidrag till förberedelsearbete med forskningsansökningar. 200.000 SEK (plus LKP) har avsatts för detta ändamål och 3-4 bidrag kommer att delas ut ur denna pott.

Ansökan skall  ha en tydlig Europarelevans. Det är önskvärt, men inte ett krav, att den involverar forskare från mer än en disciplin. Anslaget kan användas antingen för den sökandes eget arbete eller för att avlöna en assistent. De sökande som tilldelas bidrag från CFE och skall skriva stora ansökningar om europeiska medel (Horizon2020 och dylikt) kan räkna med ett visst administrativt stöd från CFE i samband med ansökningsprocessen.

Behöriga att söka är forskare vid Lunds universitet.

Ansökan skall innehålla följande:

• Uppgifter om institutionsanknytning och en skriftlig bekräftelse från prefekten att ansökan stöds av institutionen och att det finns lokaler för projektet.

• Projektbeskrivning (problemformulering och projektets uppläggning) på ca 2-3 sidor, lista över internationella och/eller nationella partners samt preliminär tidsplan.

• CV och publikationslista för den sökande samt kort information om de medsökande.

Ansökan skall skickas elektroniskt till CFE:s administrativa koordinator Niklas.Bernsand [at] cfe.lu.se  senast 15 maj 2017.

Ansökningarna sakkunniggranskas av den tillsatta beredningsgruppen i CFE:s styrelse. Besked kommer att lämnas senast 1 juni 2017.

Innehavare av anslaget förväntas följa de redovisningsprinciper som CFE:s styrelse har beslutat om. Mer information om detta kommer att sändas till framgångsrika sökande.

För ytterligare upplysningar v.g. kontakta föreståndare Barbara Törnquist-Plewa Barbara.Tornquist-Plewa [at] slav.lu.se eller sekreterare Niklas Bernsand Niklas.Bernsand [at] slav.lu.se

Latest articles

31/05/2017
Winners of CFE grants for seminars, symposia and guest lectures
Winners of CFE grants for seminars, symposia and guest lectures
31/05/2017
Winners of CFE grants for preparing research applications
Winners of CFE grants for preparing research applications
28/04/2017
Call for papers: Trade and Integration in a Time of Anti-Globalization
Call for papers: Trade and Integration in a Time of Anti-Globalization
15/03/2017
Call for grants for seminars, symposia, and guest lectures on European themes
Call for grants for seminars, symposia, and guest lectures on European themes
15/03/2017
Call for grants for preparing research applications
Call for grants for preparing research applications

Centrum för Europaforskning

Box 201

22100 Lund

Telefon (koordinator): 046(46)2228819

niklas.bernsand [at] slav.lu.se